Sosyal Güvenlik Müşavirliği Kursu

Sosyal Güvenlik Müşavirliği Kursu

 • Çağrı Merkezi
  444 33 07
 • Whatsapp
  (530) 304 98 98
 • Çözemediğiniz Sorular
  (530) 304 98 98

Kursun Tanımı

“BÜTÜN İŞLETMELER İÇİN SOSYAL GÜVENLİK UZMANLIĞI”NA İHTİYAÇ VAR!

Bu eğitim programının amacı SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİ OLMAK İSTEYEN ya da İnsan Kaynakları (İK) ve muhasebe alanında çalışan ve çalışmak isteyen kişilere 4857 sayılı İş Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu hakkında bilgiler verilmesidir.

İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik uygulamaları; tüm işyerleri işverenler ve çalışanlar için hayati öneme sahip bulunmaktadır.

İş dünyasının en önemli ihtiyaçlarından birisi iş ve sosyal güvenlik alanında uzman personel sağlanmasıdır. İş hukuku sosyal güvenlik ücret ve tazminatların vergilendirilmesi iş sağlığı ve güvenliği ve bordro gibi konularda işletmelerin ihtiyaçlarını karşılayacak uzman personel talebi fazla olmasına rağmen bu alanda yetişmiş az sayıda personel bulunmaktadır.

Özellikle sosyal güvenlik reformunun yürürlüğe girmesi ve sosyal güvenlik sisteminin tümden değişmesinden sonra birçok şirket iş ve sosyal güvenlik konularında yetkin mevzuatı ve uygulamaları iyi bilen elemanlar arıyor. 

Ayrıca yeni mezun olan gençlerimizin bu eğitime katılmaları iş arayışlarında bir fırsat ve önemli bir avantaj sağlayacaktır. İşte piyasanın bu ihtiyacını karşılayacak ve nitelikli personel yetiştirmek için Akademi Dünyası İnsan Kaynakları kursu içerisinde “Sosyal Güvenlik Uzmanlığı eğitimine başlıyor.

Şirketlerin en çok ihtiyaç duyduğu bireysel iş hukuku (kıdem tazminatı ihbar tazminatı yıllık izin iş güvencesi fazla çalışma Vb) Toplu İş Hukuku (Sendikalar Ve Toplu İş Sözleşmesi Ve Grev Lokavt Konuları vb.) sosyal güvenlik mevzuatı uygulamaları insan kaynakları uygulamaları gibi temel alanları kapsayan program toplam 72 saat sürecektir.

Programda alanında uzman eğitimci ve uygulamacılar ders verecektir. Program uygulamaları doğru ve süreklilik arz edecek şekilde hayata geçiren gerek pratik gerekse teknik bilgi ve alt yapıya sahip donanımlı Sosyal Güvenlik Uzmanı yetiştirmeyi hedefliyor. 

 

Sosyal Medya Hesaplarımızdan Kurs Paylaşımlarımızı Görebilirsiniz

Kursun Kazanımları

SOSYAL GÜVENLİK MÜŞAVİRİNİN ÇALIŞMA ALANLARI

* Kendi İşinizi Kurabilirsiniz

Kendi adınıza bağımsız çalışarak firmalara ve çalışanlara danışmanlık ve eğitim hizmetleri verebilirsiniz.
Bu bağlamda; firmaların ücretlendirme kıdem ihbar işe iade iş kazası-meslek hastalıkları tazminatlar idari para cezaları itiraz ve diğer tüm iş ve sosyal güvenlik alanlarında hizmet verebileceğiniz gibi çalışanlara yönelik başta emeklilik işlemleri yurtdışı borçlanma tazminatlar ücretler izin ve hak arama yolları ile diğer tüm iş hukuku ve sosyal güvenlik konularında danışmanlık hizmeti verebilirsiniz.

- İstihdam teşvikleri cari ve geçmiş dönem takibi
- Yabancı işçi çalıştırma prosedürü ve uygulamaları

- Özlük dosyalarının incelenmesi mevzuata uygun hazırlanması.

- İş sözleşmelerinin hazırlanması

- İş ve Sosyal Güvenlik incelemelerinde danışmanlık

- Asgari işçilik hesaplamaları ve uzlaşma işlemleri

- Kısa çalışma ve kısa çalışma ödeneği

- Alt işveren çalıştırma sorumluluğu gibi konularda danışmanlık yapabilirsiniz.
 

* İnsan Kaynakları Uzmanı olabilir ve Muhasebe-bordro ve İK yönetimi yapabilirsiniz.

Kursun İçeriği

1.HAFTA

 • İş İşçi İşyeri İşveren Alt İşveren Kavramları…
 • Çalıştırma Yaşı ve Çocukların Korunması ve Kadın İşçilerin Çalıştırılması…
 • İstisnalar…
 • Geçici İş İlişkisi…
 • İşyerinin veya Bir Bölümünün Devri…
 • Toplu işten çıkarma ve sonuçları…
 • 6331 ve 6552 Sayılı Kanunların İş Kanuna Yansıması…
 • İş Sözleşmesinin Tanımı ve Çeşitleri…
 • İş Sözleşmesinin Oluşması…
 • İş Sözlemesinin Sona Ermesi…
 • Devamsızlık ve İhtar Kavramı…
 • İşçi ve İşverenin Derhal Fesih Hakkı…
 • İş Güvencesi İşe İade Davalarının Sonuçları…
 • Örnek Yargı Kararları…
 • Ücret Tanımı ve Ücret Türleri…
 • Ücretten Sayılan /Sayılmayan Ödemeler…
 • Ücretin Ödenmemesi Ücret Kesme Cezası…
 • Ücretin Saklı Kısmı…
 • Çalışma Süreleri ve Ara dinlenmeleri…

2.HAFTA

 • Fazla Mesai…
 • Postalar Halinde Çalışma…
 • Yıllık Ücretli İzin Uygulaması…
 • Sözleşmenin Sona Ermesinde İzin Ücreti Alacağı…
 • Ücretsiz İzinler ve izin yönetmeliği…
 • İhbar Süreleri ve tazminatı…
 • Tazminat Kriterleri…
 • Kıdem Tazminatı Nedir?
 • Kıdem Tazminatına Dahil Olan Kazançlar Nelerdir?
 • Nasıl Hesaplanır?
 • Örnekler ve Açıklamalar…
 • Hangi Haller Esaslı Değişiklik Kapsamındadır?
 • Esaslı Değişikliğin Sonuçları…
 • Esaslı Değişikliğin Tazminat Yönünden Değerlendirilmesi…
 • İşçi Özlük Dosyası ve Önemi…
 • İşçi Özlük Dosyası İçeriği…
 • Örnek Dosya İncelemesi…
 • Asgari Ücret…
 • AGİ Kavramı... AGİ Hesaplamaları… Yemek yol yakacak yardımları…

3.HAFTA

 • İşyeri İşveren İşveren Vekili Alt İşveren Tanımları ve İşyerinin Kuruma Bildirilmesi…
 • 5510 Sayılı Kanuna Göre Sigortalı Sayılanlar Kısmi Sigortalı Sayılanlar Sigortalı Sayılmayanlar…
 • Sigortalıların Kuruma Bildirilmesi…
 • Prim Esas Kazanç (S.P.E.K.) Kavramı…
 • Prim Oranları…
 • Faaliyet Konusu İşkolu Kodu (NACE) Faaliyet Konusunun Değişmesi – Tehlikeli –Çok Tehlikeli – Az Tehlikeli ve Sonuçları…
 • Prim Belgeleri / Aylık Prim ve Hizmet Belgesi…
 • Prim Belgelerinin Kuruma Verilişi (Süresi İçerisinde-Süresi Dışında)…
 • 5 Puanlık Prim Teşviki…
 • 6111 Sayılı Kanun Kapsamında Teşvik…
 • 4447 Sayılı Kanun Kapsamında Teşvik…
 • Özürlü İstihdam Teşviki…
 • İŞ-KUR kavramı ve uygulamaları…
 • İş göremezlik raporu ve uygulamaları…
 • Sürekli iş göremezlik raporu…
 • EK-10 ve EK-6 uygulamaları…
 • E-Hizmetler…
 • E-bildirge uygulamaları…
 • Örnekli Anlatımlar…

4.HAFTA

 • Malüllük Yaşlılık ve Ölüm Sigorta primleri…
 • Kısa Vadeli Sigorta Kolları…
 • Genel Sağlık Sigortası…
 • İşsizlik Sigortası…
 • Sosyal Güvenlik Destekleme Primi (Emekli)…
 • Sağlanan Yardımlar…
 • Kimler İsteğe Bağlı Sigorta Primi Ödeyebilir?
 • İsteğe Bağlı Sigortalılık Statüsü…
 • İsteğe Bağlı Sigorta başlangıcı ve Sona Ermesi…
 • Askerlik Borçlanması…
 • Analık/Doğum Borçlanması…
 • Yurtdışı Borçlanması…
 • Diğer Borçlanmalar…
 • Borçlanmaların Emekliliğe Etkisi…

5.HAFTA

 • 4-a (SSK) Kapsamında Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları…
 • 4-b (Bağ-Kur) Kapsamında Yaşlılık Aylığına Hak Kazanma Şartları…
 • 4-a (SSK) Kapsamında Yaş Haddinden Aylığa Hak Kazanma Şartları…
 • 4-b (Bağ-Kur) Kapsamında Yaş Haddinden Aylığa Hak Kazanma Şartları…
 • 4-a (SSK) Kapsamında Malulen – Özürlülük Durumunda Aylığa Hak Kazanma Şartları
 • 4-b (Bağ-Kur) Kapsamında Malulen – Özürlülük Durumunda Aylığa Hak Kazanma Şartları
 • Ölüm Aylığı ve Oranları
 • Örnek Hesaplamalar…
 • Yabancı İşçi Kavramı Yabancıların Çalışma İzinleri ve Yabancıların Sosyal Güvenliği
 • Çalışma İzin Başvurusu Nasıl Yapılır?
 • Sigortalılık Şartları ve Bildirimleri
 • Sosyal Güvenlik Yönünden Yaptırımlar
 • Diğer Yaptırımlar
 • Asgari İşçilik Kavramı ve Hesaplama Örnekleri
 • Örnek Bordro Uygulamaları…

Kursun Programı

Hafta içi Akşam Hafta sonları haftada 6 saat toplam 72 saat eğitim verilmektedir. Detaylı bilgi için eğitim danışmanlarımız ile iletişime geçebilirsiniz.

Belgelendirme

Eğitime katılım  sağlayan öğrencilerimiz MEB Onaylı  İnsan Kaynakları  Sertifikası alırlar.

Yorum Yapın

 
 

Çağrı Merkezi
444 33 07

Whatsapp
(530) 304 98 98

Çözemediğiniz Sorular
(530) 304 98 98

Detaylı Bilgi İçin Lütfen Formu Doldurunuz

Çağrı merkezimiz 24 saat içinde size geri dönüş sağlayacaktır.

 
 
 
 
 

Anlaşma Ortaklarımız